مرور خبرها :

معرفی کنگره

اگر به بحران آب در کشور توجه نشود بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و کشاورزی و تولید محصول در بیشتر نقاط کشور نیازمند آبیاری است، از طرفی تولید محصول کشاورزی برای حفظ استقلال کشور یک اولویت اجتناب ناپذیر است. لذا، بیشترین منابع آب کشور با هدف تولید محصولات کشاورزی در این بخش مصرف می‌شود. به دلیل سهم بالای مصرف آب در این بخش، مدیریت و برنامه ریزی علمی – عملی در آبیاری و زهکشی می تواند نقش موثری در کاهش فشارهای وارده به منابع آب داشته باشد. جامع‌نگری و همگرایی بخش‌های علمی و اجرایی کشور در حوزه آب، از طریق گفتمان علمی در همایش های علمی میسر خواهد بود. زیرا یک نگاه جامع نگرانه  به آب توسط صاحبنظران این رشته می‌تواند منجر به ارائه راهکارهای مطمئن، دقیق و پایدار برای مواجه با این چالش ملی شود.

 

ادامه مطلب...

رویدادهای مهم کنگره

چهارشنبه, شهریور 3, 1395 - 08:00
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
چهارشنبه, شهریور 3, 1395 - 14:00
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
سه شنبه, شهریور 2, 1395 - 14:00
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
چهارشنبه, شهریور 3, 1395 - 14:00
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
چهارشنبه, شهریور 3, 1395 - 08:00
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
پنجشنبه, شهریور 4, 1395 - 14:00
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
چهارشنبه, مرداد 6, 1395 - 08:30
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده
سه شنبه, شهریور 2, 1395 - 10:15
مشاهده اطلاعات بیشتر....: مشاهده